Researchers
Nanjing Normal University
Nanjing Normal University
Displaying 1-30 of 38 results.
NameInstitutionRegistrationScore
Guan YaoNanjing Normal University2022-11-30587
Yi YinNanjing Normal University2017-02-23529
Bei Bei ChenNanjing Normal University2021-07-08217
Ting ZhangNanjing Normal University2022-09-16197
Zhiwei LiNanjing Normal University2021-12-23154
Xiao JianNanjing Normal University2023-05-16132
Zhang BingbingNanjing Normal University2020-12-03116
Tengfei ChuNanjing Normal University2022-06-20106
Xs QNanjing Normal University2021-12-3092
Limin ShenNanjing Normal University2016-11-0785
Bin ChenNanjing Normal University2021-05-3048
Yi ChenNanjing Normal University2022-12-0948
Chen YixinNanjing Normal University2018-09-2843
Jie ZhangNanjing Normal University2021-06-2041
Leo LeoNanjing Normal University2021-12-2340
Wu XiangNanjing Normal University2023-05-2038
Xing WangNanjing Normal University2019-12-0537
Ze TianNanjing Normal University2018-09-1136
Yu ZhangNanjing Normal University2021-11-0332
BIN CHENNanJing Normal University2017-03-0729
Qin QinNanjing Normal University2022-08-1526
Feng XiangNanjing Normal University2023-09-2017
Peiyi YanNanjing Normal University2020-08-0813
Yanjiao ZhouNanjing Normal University2022-04-2510
Yating LiNanJing Normal University2019-10-029
Guo TingNanjing Normal University2022-10-287
Fei XieNanjing Normal University2020-12-306
Ningkang PengNANJING NORMAL UNIVERSITY2023-11-144
Huang YongNanjing Normal University2022-09-174
艳峰 ZhaoNanjing Normal University2022-01-064
Displaying 1-30 of 38 results.
NameInstitutionScore
Guan YaoNanjing Normal University587
Yi YinNanjing Normal University529
Bei Bei ChenNanjing Normal University217
Ting ZhangNanjing Normal University197
Zhiwei LiNanjing Normal University154
Xiao JianNanjing Normal University132
Zhang BingbingNanjing Normal University116
Tengfei ChuNanjing Normal University106
Xs QNanjing Normal University92
Limin ShenNanjing Normal University85
Bin ChenNanjing Normal University48
Yi ChenNanjing Normal University48
Chen YixinNanjing Normal University43
Jie ZhangNanjing Normal University41
Leo LeoNanjing Normal University40
Wu XiangNanjing Normal University38
Xing WangNanjing Normal University37
Ze TianNanjing Normal University36
Yu ZhangNanjing Normal University32
BIN CHENNanJing Normal University29
Qin QinNanjing Normal University26
Feng XiangNanjing Normal University17
Peiyi YanNanjing Normal University13
Yanjiao ZhouNanjing Normal University10
Yating LiNanJing Normal University9
Guo TingNanjing Normal University7
Fei XieNanjing Normal University6
Ningkang PengNANJING NORMAL UNIVERSITY4
Huang YongNanjing Normal University4
艳峰 ZhaoNanjing Normal University4