Researchers
Nanjing Normal University
Nanjing Normal University
Displaying 1-29 of 29 results.
NameInstitutionRegistrationScore
Yi YinNanjing Normal University2017-02-23507
Zhiwei LiNanjing Normal University2021-12-23154
Zhang BingbingNanjing Normal University2020-12-03116
Bei Bei ChenNanjing Normal University2021-07-08111
Xs QNanjing Normal University2021-12-3088
Limin ShenNanjing Normal University2016-11-0785
Bin ChenNanjing Normal University2021-05-3048
Chen YixinNanjing Normal University2018-09-2843
Jie ZhangNanjing Normal University2021-06-2041
Leo LeoNanjing Normal University2021-12-2340
Xing WangNanjing Normal University2019-12-0537
Ze TianNanjing Normal University2018-09-1136
Yu ZhangNanjing Normal University2021-11-0332
BIN CHENNanJing Normal University2017-03-0729
Tengfei ChuNanjing Normal University2022-06-2028
Ting ZhangNanjing Normal University2022-09-1614
Peiyi YanNanjing Normal University2020-08-0813
Yanjiao ZhouNanjing Normal University2022-04-2510
Yating LiNanJing Normal University2019-10-029
Fei XieNanjing Normal University2020-12-306
艳峰 ZhaoNanjing Normal University2022-01-064
Huang YongNanjing Normal University2022-09-174
Qin QinNanjing Normal University2022-08-154
Lei ZhangNanjing Normal University2020-08-313
Zhang JieNanjing Normal University2022-06-173
Xiao JianNanjing Normal University2021-09-092
Fan WangNanjing Normal University2020-12-301
Feng ZhuNanjing Normal University2014-07-110
Zhao ChenNanjing Normal University2022-03-150
Displaying 1-29 of 29 results.
NameInstitutionScore
Yi YinNanjing Normal University507
Zhiwei LiNanjing Normal University154
Zhang BingbingNanjing Normal University116
Bei Bei ChenNanjing Normal University111
Xs QNanjing Normal University88
Limin ShenNanjing Normal University85
Bin ChenNanjing Normal University48
Chen YixinNanjing Normal University43
Jie ZhangNanjing Normal University41
Leo LeoNanjing Normal University40
Xing WangNanjing Normal University37
Ze TianNanjing Normal University36
Yu ZhangNanjing Normal University32
BIN CHENNanJing Normal University29
Tengfei ChuNanjing Normal University28
Ting ZhangNanjing Normal University14
Peiyi YanNanjing Normal University13
Yanjiao ZhouNanjing Normal University10
Yating LiNanJing Normal University9
Fei XieNanjing Normal University6
艳峰 ZhaoNanjing Normal University4
Huang YongNanjing Normal University4
Qin QinNanjing Normal University4
Lei ZhangNanjing Normal University3
Zhang JieNanjing Normal University3
Xiao JianNanjing Normal University2
Fan WangNanjing Normal University1
Feng ZhuNanjing Normal University0
Zhao ChenNanjing Normal University0